Dwujęzyczne testy online

Ważne uprawnienia Driver CPC i karta DQCWe wrześniu 2014 r.  – dokładnie 10 września – upłynął termin ważności tymczasowych dokumentów dla kierowców samochodów ciężarowych, którzy uzyskali prawo jazdy kategorii C przed 10 września 2009 r.

Chodzi o tymczasowe świadectwo kwalifikacji zawodowych (Driver CPC – Certificate of Professional Competence), które kierowcy ci otrzymali na podstawie tzw. prawa nabytego (aquired rights).

Aby nadal legalnie wykonywać zawód kierowcy w UK, kierowcy ci muszą odbyć 35 godzin szkolenia okresowego (periodic training). Ukończenie szkolenia nie wiąże się jednak ze zdawaniem egzaminów.

Po zaliczeniu całego kursu zostaje wystawiona karta kwalifikacji kierowcy (DQC – Driver Qualification Card). Właśnie wydanie tej karty potwierdza odbycie szkolenia i ważność kwalifikacji zawodowych kierowcy.

Obowiązek aktualizacji uprawnień przez kierowców zawodowych został nałożony przepisami Unii Europejskiej w 2009 r. Wymóg podejmowania szkolenia co 5 lat opiera się na założeniu, iż każdy kierowca zawodowy ma możliwość regularnego kształcenia, zdobywania nowych umiejętności oraz „odświeżania” już nabytej wiedzy. Szkolenia okresowe kierowców organizowane są w UK przez pracodawców lub też niezależne firmy szkoleniowe posiadające licencję DSA.

Szkolenie może być zaliczanie stopniowo w kilkugodzinnych blokach, nie mniej jednak niż 7-godzinnych. Periodic training bazuje na interakcji z trenerem, a zatem nie można go zrobić w trybie zaocznych. Oznacza to, iż kształcenie na odległość nie będzie akceptowane jako szkolenie, gdyż nie może być ono w prawidłowy sposób nadzorowane.

Kierowcy zawodowi mieszkający na terenie UK muszą skompletować 35 godzin szkolenia okresowego w całości lub częściowo na terenie Wielkiej Brytanii. Jeśli szkolenie to zostanie odbyte w całości w Polsce lub w innym kraju UE (z wyjątkiem Wielkiej Brytanii), nie będzie ono akceptowane przez DSA (Driving Standard Agency).

Czas oczekiwania na wydanie karty DQC może sięgać nawet 3 tygodni. W tym czasie kierowca może legalnie jeździć tylko i wyłącznie jeśli posiada przy sobie zaświadczenie o odbyciu periodic training.

Kierowca zawodowy ma obowiązek posiadania przy sobie karty kwalifikacji DQC. Prowadzenie pojazdu bez ważnej karty (pomimo odbycia szkolenia) wiąże się z ryzykiem kary w wysokości £50. Jeźdząc bez aktualnych uprawnień CPC kierowca naraża się także na ewentualność postępowania karnego oraz karę w wysokości £1000. Taką kwotą może być obciążony bowiem nie tylko sam kierowca, ale także i firma, która go zatrudnia. Za naruszenie przepisów prawo przewiduje także zawieszenie kierowcy w prawie wykonywania zawodu i/lub zawieszenie licencji firmy transportowej.

(źródła: www.emano.co.uk; www.gov.uk)

Napisz komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

CommentLuv badge

%d bloggers like this: