Poniżej znajdziesz niektóre aplikacje w formacie pdf. Zalecamy jednak wejść na stronę rządową i stamtąd zamówić interesujący Cię formularz wraz z pakietem informacyjnym.

Aby zamówić formularz online z oficjalnej strony DVLA wejdź na stronę: Online Form Ordering i wypełnij prosty formularz zamówienia. Następnie zaznacz, który pakiet aplikacji potrzebujesz. DVLA wyśle zamówiony pakiet na Twój adres domowy w przeciągu 2 tyg.

Poniższe formularze są w formacie PDF. Jeśli nie posiadasz programu Adobe Reader, którym można odczytać pliki, możesz go pobrać za darmo na stronie Adobe.

 

Aplikacja D1  (Application for a driving licence) – Aplikacja o wydanie prawa jazdy
Aplikacja D9 (Application for a driving licence for non-GB licence holders ) – Apliakcja o wydanie papierowej części prawa jazdy – Counterpart – dla posiadaczy niebrytyjskiego prawa jazdy
Aplikacja DL26 (Postal application for a practical driving test appointment) – Formularz pocztowy rezerwacji egzaminu praktycznego
Aplikacja D777B (Application for a digital tachograph driver card) – Formularz o wydanie karty do tachografu
Aplikacja D4 (Medical examination report) – Raport medyczny
Medical examination report D4 info – Raport medyczny informacja w języku angielskim