Dwujęzyczne testy online

Compulsory basic training (CBT) w Wielkiej BrytaniiCompulsory Basic Training (w skrócie CTB) jest jednodniowym szkoleniem, które zostało wprowadzone w 1990 roku w celu zmniejszenia bardzo wysokiego wskaźnika wypadków drogowych spowodowanych przez niedoświadczonych motocyklistów.

Jak sama nazwa wskazuje, CBT jest treningiem obowiązkowym i musi być skompletowany przed rozpoczęciem nauki jazdy na motocyklu.

Krótko mówiąc, zaliczyć ten trening musi każdy, kto chce wyruszyć w drogę z przyczepioną czerwoną L (L-plates) lub D-plates w wersji walijskiej.

Compulsory Basic Training składa się z 5 elementów:

A. Introduction - Wprowadzenie.
B. Practical on-site training – Szkolenie praktyczne na terenie ośrodka szkoleniowego.
C. Practical on-site riding – Jazda motocyklem lub motorowerem na terenie ośrodka szkoleniowego.
D. Practical on-road training – Szkolenie praktyczne po drogach publicznych.
E. Practical on-road riding – Jazda po drogach publicznych.

Wszystkie części kursu muszą zostać skompletowane w powyższym porządku, jakkolwiek kolejność ćwiczeń w obrębie elementu może być zróżnicowana. Do następnego elementu przechodzisz, kiedy instruktor uzna, że opanowałeś już niezbędny poziom umiejętności w zakresie teorii i praktyki.

W elemencie E musisz zaliczyć co najmniej 2 godziny jazdy na drodzie.

Po pomyślnym zaliczeniu wszystkich 5 elementów otrzymujesz zaświadczenie ukończenia kursu CBT – Certificate of completion (DL 196). Jest to dokument prawny, który potwierdza Twoje uprawnienia do rozpoczęcia nauki jazdy motocyklem. Dokument ten potrzebny jest, aby przystpić do egzaminu praktycznego na pełne prawo jazdy.

Uprawnienia zdobyte na kursie CBT są ważne przez 2 lata. Jeśli w przeciągu 2 lat nie uda Ci się zdać obydwu testów – teoretycznego i praktycznego, certfikat przepada. Po tym okresie będziesz musiał ponownie zaliczyć cały trening.

Po zaliczeniu kursu CBT zaleca się, by wziąć udział w dodatkowym treningu, by pomyślnie zdać test teoretyczny i praktyczny. Musisz mieć przy sobie certyfikat DL196, kiedy idziesz na egazmin praktyczny.

W UK jest wiele szkół uczących jazdy motocyklem. Jeśli chcesz znaleźć najbliższy ośrodek, wystarczy sięgnąć po jedna z książek telefonicznych, np. „Yellow Pages” lub wejść na jej stronę internetową – www.yell.com i na górze z prawej strony wpisać swój kod pocztowy.

Tylko wykwalifikowani instruktorzy, którzy posiadają certyfikat DSA mogą być trenerami na kursie CBT i to tylko w zatwierdzonych placówkach szkoleniowych (approved training bodyATB).

Koszt kursu waha się od £100 w górę, na co wpływ ma głównie miejsce treningu (placówka ATB) i to, czy posiadasz swój własny motocykl czy też jesteś zmuszony go wypożyczyć. Większość placówek ATB oferuje wypożyczenie pojazdu oraz kasku na czas szkolenia.

(źródło: http://direct.gov.uk/en/Motoring/

Brak komentarzy

Trackbacks/Pingbacks

  1. Dodatkowe uprawnienia i trening CBT | Prawo Jazdy w UK - [...] jeździć motocyklem musisz ukończyć jednodniowe szkolenie z bezpiecznej jazdy motocyklem, tzw. CBT. Szkolenia tego typu organizowane są przez szkoły …
  2. Szkolenie CBT | Prawo Jazdy w UK - [...] otrzymywany po ukończeniu szkolenia CBT sprawia, że tymczasowe prawo jazdy na motorower (provisional moped licence) lub tymczasowe prawo [...]
%d bloggers like this: