Dwujęzyczne testy online

zakaz prowadzenia poijazdów/odebranie prawa jazdyAutorem artykułu jest Tom Doerr

Jeśli straciłeś swoje prawo jazdy to znaczy, że albo przekroczyłeś dopuszczalną ilość punktów karnych za wykroczenia drogowe, albo popełniłeś wykroczenie, które zostało uznane przez sąd za narażanie życia innych (przestępstwo drogowe w Polsce –  przyp. mój).

Długość zakazu prowadzenia pojazdów zależy od skali wykroczenia i waha się od jednego roku do 10 lat. W najpoważniejszych przypadkach sąd, mając na uwadze bezpieczeństwo publiczne, może odebrać skazanemu prawo jazdy dożywotnio.

W przypadku mniej poważnych wykroczeń możesz być poddany karze krótkoterminowego zawieszenia (Short Period Disqualification), która trwa do 56 dni. W czasie odbywania tej kary Twoje prawo jazdy jest przetrzymywane w sądzie, a wykroczenie jest na stałe wpisane w protokołach (rejestrach) karalności. Nie musisz zdawać ponownie egzaminu, a po zakończeniu SPD możesz ponownie prowadzić pojazdy.

W przypadkach odebrania prawa jazdy możesz ponownie aplikować o prawo jazdy po wygaśnięciu zakazu prowadzenia auta. Możesz to zrobić, wypełniając odpowiednie formularze dostępne online lub w urzędzie pocztowym. Otrzymasz najpierw Provisional Driving License, z którym aplikujesz o ponowne zdawanie testu teoretycznego, hazard perception i testu praktycznego.

O ile sąd nie zdecyduje inaczej, adnotacja o dyskwalifikacji pozostanie na Twoim prawie jazdy. Dla usunięcia tego wpisu musisz przedstawić swój przypadek w sądzie.

Osoba, której odebrano prawo jazdy może aplikować o jego przywrócenie przed zakończeniem okresu zakazu prowadzenia, ale zależy to od indywidualnych okoliczności i długości zakazu.

Jeśli kierowca został zakwalifikowany i uczestniczył w kursach poprawy bezpieczeństwa jazdy lub podjął inne kroki, mające poprawić jakość prowadzenia pojazdów przez niego, sąd może skrócić okres odbywania kary o połowę. Wpływ zakazu prowadzenia pojazdów na życie rodziny lub karierę zawodową skazanego także może mieć wpływ na decyzję sądu.

Zakaz prowadzenia pojazdów przekraczający 2 lata może być zniesiony po odbyciu połowy kary, np. w przypadu 10-letniego zakazu możesz aplikować o to po 5 latach. Jeśli mając odebrane prawo jazdy powtórnie popełnisz wykroczenie prowadząc pojazd lub w inny sposób, nie masz szans na skrócenie wyroku. Dodatkowo za prowadzenie pojadów w tym okresie grozi Ci areszt i bardzo wysoka grzywna.

(źródło: www.ezinearticles.com)

Więcej informacji nt punktów karnych znajdziesz w naszym wpisie pt. Punkty karne na prawie jazdy w UK

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

CommentLuv badge

%d bloggers like this: