Dwujęzyczne testy online

dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/82/EU w sprawie ułatwień w zakresie transgranicznej wymiany informacji dotyczących przestępstw lub wykroczeń związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego Obowiązują już nowe przepisy unijne, które spowodują, iż ściganie wykroczeń i przestępstw drogowych na terenie Unii Europejskiej ma być łatwiejsze. Niezależnie od tego, gdzie w UE kierowca złamał przepisy drogowe oraz niezależnie od kraju zarejestrowania pojazdu.

7 listopada 2013 r. weszła w życie dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/82/EU w sprawie ułatwień w zakresie transgranicznej wymiany informacji dotyczących przestępstw lub wykroczeń związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego.

Przypomnijmy, że do tej pory kraje unijne nie miały obowiązku wymieniać się informacjami dotyczącymi kierowców, którzy popelnili wykroczenie lub przestępstwo drogowe na terenie kraju, w którym pojazd nie był zarejestrowany. Drogówka danego kraju unijnego miała problem z egzekwowaniem mandatów od zagranicznych kierowców, którym fotoradar zrobił zdjęcie, ponieważ kierowca ten pozostawał anonimowy. Na mocy nowej dyrektywy kierowcy, którzy łamią przepisy poza granicami swojego kraju, przestaną być bezkarni.

Dyrektywa tzw. „cross border enforcement” została uchwalona przez Radę EU dużo wcześniej bo już 25 października 2011 roku, natomiast od 7 listopada br. państwa unijne mają obowiązek jej wdrożenia. Dyrektywa ma zastosowanie do ściśle określonego zakresu przestępst oraz wykroczeń związanych z niestosowaniem sie do obowiązujących przepisów drogowych i naruszeniem bezpieczeństwa drogowego. Są to:

  • przekroczenie dozwolonej prędkości
  • niezatrzymanie się na czerwonym świetle
  •  jazda bez pasów bezpieczeństwa
  • przewożenie dzieci bez fotelików
  • w przypadku motocyklistów jazda bez kasku ochronnego
  • prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających
  • używanie telefonu komórkowego podczas jazdy bez zestawu głośnomówiącego
  • korzystanie z niedozwolonego pasa ruchu
  • ignorowanie znaku „stop”

Ściganie pozwyższych wykroczeń i przestępstw drogowych na terenie UE będzie możliwe dzięki elektronicznej wymianie danych między organami policji z krajów członkowskich UE. Znaczy to, że policja kraju, w którym dany kierowca złamał przepisy drogowe i został na tym przyłapany, będzie mogła uzyskać pełne informacje o tym kierowcy.

Poszczególne urzędy w państwie, w którym jest zarejestrowany pojazd kierowcy, mają obowiązek udostępnić dane rejestracyjne pojazdu (w tym zarówno dane samego pojazdu jak i dane jego właściciela lub posiadacza), jeśli zaistnieje podejrzenie o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia przez właściciela lub posiadacza pojazdu. System wymiany informacji pomiędzy krajami członkowskimi UE ma znacznie ułatwić proces egzekucji mandatów.

Co jeśli kierowca, który złamał prawo drogowe za granicą odmówi zapłacenia mandatu? W tym przypadku policja kraju, w którym doszło do złamania przepisów, może wystąpić do organów rodzimego kraju kierowcy o jego skazanie. W przypadku natomiast jeśli kierowca nie zapłaci należnego mandatu, a przy okazji kontroli fakt ten wyjdzie na jaw, policja może wobec takiego kierowcy wszcząć postępowanie sądowe.

Jeśli dojdzie do wszczęcia postępowania dotyczącego popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, policja państwa, w którym doszło do zdarzenia, ma obowiązek powiadomić o tym fakcie sprawcę zdarzenia w jego oczystym języku.

Szacuje się, że wprowadzenie nowych przepisów unijnych pozwoli na zmniejszenie aktualnej rocznej liczby ofiar śmiertelnych na europejskich drogach, jak też przyczyni się do skuteczniejszego egzekwowania prawa drogowego w UE.

Dyrektywa Unii Europejskiej dotyczy wszystkich kierowców z krajów UE z wyjątkiem Wielkiej Brytanii, Irlandii oraz Danii, które to kraje nie zgodziły się na podpisanie nowych przepisów.

Napisz komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

CommentLuv badge

%d bloggers like this: